Polski Komitet Narodowy
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

ICOMOS-POLSKA

 • Zamek Królewski w Warszawie
  Zamek Królewski w Warszawie
 • Łazienki Królewskie w Warszawie
  Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
  Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
 • Toruń
  Toruń
 • Zamość
  Zamość
 • Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
  Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
 • Malbork
  Malbork

Na doroczny międzynarodowy Konkurs PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace dyplomowe studentów szkół wyższych podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego w roku 2013 wpłynęło 38 prac z uczelni polskich. 
Fundatorami Nagrody są Państwo Krystyna Zachwatowicz-Wajda i Andrzej Wajda. 

Na posiedzeniu w dniu 15-16 listopada 2013 Jury przyznało:

 
Nagrody głównej nie przyznano.


Pięć wyróżnień dla:

pracy nr 20: mgr inż. arch. Agnieszki Stefaniuk, pt: Rewitalizacja historycznego założenia Opactwa Cysterskiego w Sulejowie, Wydział Architektury  Politechniki Warszawskiej
Promotor: Prof. nzw. Dr hab. arch. Robert Kunkel

 
pracy nr 22: mgr inż. arch. Jana Ramatowskiego, pt: Forteczny park kulturowy, jako konserwatorskie narzędzie zagospodarowania XIX w. zespołów architektury obronnej na przykładzie prawobrzeżnych fortów Twierdzy Łomża, Wydział Architektury  Politechniki Warszawskiej    
Promotor: Dr inż. arch. Marcin Górski

 
pracy nr 28: mgr inż. arch. Marii Gazdy, pt: Projekt budynku teatru plenerowego w Chersonezie Taurydzkim, Wydział Architektury  Politechniki Wrocławskiej 
Promotor: Prof. dr hab. arch. Rafał Czerner

 
pracy nr 29: mgr inż. arch. Vity Tsytsyurskiej, pt: Projekt rewaloryzacji twierdzy w Barze, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej 
Promotor: Prof. dr hab. arch. Olgierd Czerner

pracy nr 30: mgr inż. arch. Alicji Dragan, pt.: Centrum Edukacji Artystycznej w Dziewinie, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej 
Promotor: Dr hab. Jacek Kościuk, prof. nzw. PWr
prof. zw. dr hab. arch. Lech Kłosiewicz                                      
Przewodniczący  Jury  
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PKN ICOMOS
im. Profesora Jana Zachwatowicza 

dr inż. Katarzyna Pałubska
Sekretarz Jury 

Kalendarz wydarzeń

Grudzień 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31