Polski Komitet Narodowy
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

ICOMOS-POLSKA

 • Zamek Królewski w Warszawie
  Zamek Królewski w Warszawie
 • Łazienki Królewskie w Warszawie
  Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
  Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
 • Toruń
  Toruń
 • Zamość
  Zamość
 • Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
  Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
 • Malbork
  Malbork

Okładka  Tytuł  Rok wydania  Wersja elektroniczna
 coverissue280enUS Protection of Cultural Heritage – Reflections and Proposals 2024 .pdf
ODK172023page-0001 50 Years of the UNESCO World Heritage Convention.Achievements and Challenges in Europe 2023 .pdf
ODK162023page-0001 Protection and Tansformation of Public Spacesin Historic Areas, part. 2 2023 .pdf
ODK152023page-0001 Ochrona i przekształcenia przestrzeni publicznychw zespołach historycznych, część 1 2023 .pdf
B-Szmigin Międzynarodowe teksty doktrynalne ochrony i konserwacji zabytków, wprowadzenie i wybór Bogusław Szmigin 2023 .pdf
okadka Dostosowanie zabytków do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - przepisy, zasady, dobre praktyki / cz. II 2022 .pdf
okadka Dostosowanie zabytków do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - przepisy, zasady, dobre praktyki / cz. I 2022 .pdf
13796

Dostępność architektoniczna obiektów zabyutkowych dla osób ze szczególnymi potrzebami

2022 .pdf
12 Theoretical aspects of heritage protection 2021 .pdf
11 Interwencje w zabytkowych obiektach i zespołach 2021 .pdf
10 Historyczne ruiny II - ochrona, użytkowanie, zarządzanie 2021 .pdf
Bez-tytuu Warunki, procedury, dokumentacja służące zgłaszaniu dóbr na Listę Oczekujących w systemie Światowego Dziedzictwa UNESCO (na przykładzie Żyrardowa) 2021 .pdf
ODK 9 2020 Nowe badania, materiały i technologie w ochronie i konserwacji zabytków 2020 .pdf
Guidlines for Elaboration of Plans of Management Use and Protection of Historic Ruins Guidelines for elaboration of plans of management, use and protection of historic ruins 2020 .pdf
Guidelines of modern management of historic ruins Guidelines of modern management of historic ruins: best practices handbook 2020 .pdf
Transnational model form of socially useful use of historic ruins Transnational model form of socially useful use of historic ruins: best practices handbook 2020 .pdf
Transnational model od sustainable protection and conservation of historic ruins Transnational model of sustainable protection and conversation of historic ruins: best practices handbook 2020 .pdf
Gminny program opieki nad zabytkami miasta Zamościa Gminny program opieki nad zabytkami miasta Zamościa: strategiczny dokument samorządu w ochronie zabytków 2020 .pdf
Zespół zamkowy w Janowcu Zespół zamkowy w Janowcu: cena wartości i plan zarządzania 2020 .pdf
ODK 8 2019 Conservation ethics today 2019 .pdf
ODK 7 2019 Pomniki historii - ochrona, zarządzanie, promocja 2019 .pdf
okdka2018 Uniwersalna karta oceny stanu technicznego obiektów tradycyjnych i zabytkowych 2018 .pdf
ODK 3.2018 Historyczne ruiny - ochrona, użytkowanie, zarządzanie 2018 .pdf
Bez-nazwy Miejsca pamięci - definiowanie, interpretacja, ochrona 2018 .pdf
 13126

Assessing the Values of Heritage in SV System: the Method and Examples of Use

 2018 .pdf
f Paper mill in Duszniki-Zdrój - value assessment and management plan 2018 .pdf
 13125 Ocena wartości i plan zarządzania Młyna Papierniczego w Dusznikach-Zdroju  2017 .pdf

13124

Wartościowanie dziedzictwa w systemie SV – metoda i przykłady zastosowania

 2017 .pdf
 BESTPractices Best Practices Handbook : Contemporary Realities and Needs of Sustainable Urban Rehabilitation  2017 .pdf
UNESCOdziedzictwo2016 Światowe dziedzictwo kultury UNESCO : charakterystyka, metodologia, zarządzanie  2016  .pdf
12995 Heritage in transformation : cultural heritage protection in XXI century : problems, challenges, predictions  2016  .pdf
 12879 Założenia systemu służb konserwatorskich w Polsce  2016  .pdf
12885 Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków  2016   .pdf
heritage 2016 Heritage value assessment systems – the problems and the current state of research 2016 .pdf
12766 How to assess built heritage? Assumptions, methodologies, examples of heritage assessment systems 2015 .pdf
Systemy wartoĹciowania dziedzictwa Systemy wartościowania dziedzictwa: stan badań i problemy 2015 .pdf
Management of UNESCO World Heritage Properties in Poland Management of UNESCO World Heritage Properties in Poland: Selected Issues 2015 .pdf
Vademecum Konserwatora ZabytkĂłw Vademecum Konserwatora Zabytków: Międzynarodowe Normy Ochrony Dziedzictwa Kultury: edycja 2015 2015 .pdf
Polski Komitet Narodowy ICOMOS Polski Komitet Narodowy ICOMOS : 1965–2015: 50 lat w służbie ochrony zabytków 2015  .pdf
Ochrona wartoĹci w procesie adaptacji zabytkĂłw Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków 2015  .pdf
Wybrane zagadnienia zarzÄdzania dobrami UNESCO w Polsce Wybrane zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce 2015  .pdf
Zasady projektowania i umieszczania noĹnikĂłw informacji wizualnej i reklam na obiektach i w obszarach zabytkowych Standards in displaying outdoor advertisements and signs on historical buildings and at historical sites Zasady projektowania i umieszczania nośników informacji wizualnej i reklam na obiektach i w obszarach zabytkowych 2015  .pdf
Conservation Officerâs Handbook Conservation Officer's Handbook: International Standards in Cultural Heritage Protection: 2015 edition 2015 .pdf
8696 Wartość funkcji w obiektach zabytkowych 2014 .pdf
7894 Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa 2014 .pdf
ksiazka-okladka Fortyfikacje nowożytne w Polsce – badania, realizacje, projekty.
Zagospodarowanie do współczesnych funkcji
2014 .pdf
wartosciowanie Wartościowanie zabytków architektury 2013 .pdf
okladka wartosciowanie Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków 2012 .pdf
okladka zamki01 Zamki w ruinie - zasady postępowania konserwatorskiego 2012 .pdf
014 Wyjątkowa uniwersalna wartość a monitoring dóbr Światowego Dziedzictwa 2011 .pdf
016 System ochrony zabytków w Polsce - analiza, diagnoza, propozycje 2011 .pdf
18 Obwarowania miast. Problematyka ochrony, konserwacji, adaptacji i ekspozycji 2010 brak
15 Zabytki drugiej połowy XX wieku - waloryzacja, ochrona, konserwacja 2010 .pdf
trwala ruina ICOMOS Ochrona, konserwacja i adaptacja zabytkowych murów : Trwała ruina II  2010 .pdf
publikacja ICOMOS 2009 Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych  2009 .pdf
5 Zamki, grody, ruiny 2009 brak
3 Współczesne problemy teorii konserwatorksiej w Polsce 2008 .pdf
1 Zabytki architektury obronnej 2007 brak
2 Ochrona zabytków architektury obronnej. Teoria i praktyka 2007 brak
4 Detal architektury mieszkaniowej Lwowa XIX i XX wieku 2006 brak
postep Postęp i nowoczesność w konserwacji zabyktów 2005 brak
samorzady Samorządy w ochronie zespołów staromiejskich 2004 brak

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30