Polski Komitet Narodowy
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

ICOMOS-POLSKA

 • Zamek Królewski w Warszawie
  Zamek Królewski w Warszawie
 • Łazienki Królewskie w Warszawie
  Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
  Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
 • Toruń
  Toruń
 • Zamość
  Zamość
 • Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
  Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
 • Malbork
  Malbork

NAGRODA im. PROFESORA JANA ZACHWATOWICZA
dla studentów wyższych szkół architektonicznych, artystycznych i konserwatorskich za dyplomowe prace magisterskie podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego

Nagroda została ustanowiona w roku 2000  przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Generalnego Konserwatora Zabytków RP,  oraz córki: Katarzynę  Zachwatowicz –Jasieńską, Krystynę Zachwatowicz-Wajda i Andrzeja Wajdę -  w stulecie urodzin Profesora Jana Zachwatowicza,

Profesor Jan Zachwatowicz (1900-1983) architekt,  profesor Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, był Generalnym Konserwatorem Zabytków w latach 1945-1957, jednym z głównych inicjatorów odbudowy zespołu staromiejskiego Warszawy i wybitnym badaczem dziejów architektury polskiej w jej związkach z architekturą europejską.

 

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU  POLSKIEGO KOMITETU NARODOWEGO ICOMOS IM. PROFESORA JANA ZACHWATOWICZA na najlepsze prace dyplomowe studentów szkół wyższych podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego
(Uchwała Prezydium PKN ICOMOS nr 2 z dn. 4.01.2012 r.)


I.     Cel Konkursu

Promocja problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego wśród studentów wyższych szkół architektonicznych, artystycznych i konserwatorskich.


II.  Przedmiot i tematyka prac konkursowych

1.      Przedmiotem Konkursu są dyplomowe prace magisterskie podejmujące w sposób oryginalny i twórczy problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego - architektonicznego, urbanistycznego, ruralistycznego i krajobrazu, które ukończone zostały w bieżącym lub minionym roku kalendarzowym.

2.      Tematyka prac konkursowych obejmuje projekty oraz prace studialne w zakresie:

a)    ochrony i konserwacji historycznych obiektów architektonicznych  i ich elementów,

b)   ochrony i rewaloryzacji historycznych struktur urbanistycznych i ruralistycznych,

c)    adaptacji i modernizacji obiektów i zespołów zabytkowych,

d)   ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego,

e)    ochrony zabytkowych parków i ogrodów.


III.   Nagrody i wyróżnienia w Konkursie

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w formie pieniężnej i dyplomu honorowego.

Fundatorami nagród i wyróżnień są Państwo Krystyna Zachwatowicz-Wajda i Andrzej Wajda, którzy corocznie przeznaczają na Konkurs stałą kwotę. Podział otrzymanej kwoty na nagrody i wyróżnienia każdorazowo ustala Jury Konkursu.
 

IV.   Warunki formalne i organizacyjne Konkursu

1.    Konkurs organizowany jest dla absolwentów wyższych  uczelni architektonicznych, artystycznych  i  konserwatorskich lub innych, które w procesie dydaktycznym  przekazują wiedzę na temat ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie wskazanym w p.II niniejszego Regulaminu.

2.    Forma prac nadsyłanych na Konkurs:

a)    Opracowanie graficzne w postaci plansz projektowych zredukowanych do formatu A-3 + CD (zapis w formacie jpg).

b)   Opis projektu (tekst: Word doc., - wydruk + CD. W przypadku prac zagranicznych – w języku angielskim; w  pracach  polskich do opisu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim).
 

3.    Dane dotyczące prac zgłaszanych na Konkurs:

a)    nazwa szkoły wyższej zgłaszającej pracę do Konkursu, adres pocztowy, adres e-mail i telefon,

b)   imię, nazwisko, aktualny adres do korespondencji, telefon, e-mail autora pracy,

c)    tytuł naukowy, imię, nazwisko promotora pracy,

d)   rekomendacja pracy zgłaszanej na Konkurs udzielona przez dziekana szkoły wyższej, w której wykonano tę pracę,

e)    dane dotyczące zawartości pracy (ilość plansz, tekstu, załączników).


4.    Prace należy nadsyłać pocztą lub dostarczyć na adres:


Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej;  00-659 Warszawa – Polska,

 ul. Koszykowa 55; Sekretariat PKN ICOMOS  (pok. 15)

Konkurs PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


V.      Kalendarium Konkursu

1.    Nadsyłanie lub składanie prac - do dnia 30 października każdego roku (w przypadku przesyłki obowiązuje data stempla pocztowego i powiadomienie sekretariatu PKN ICOMOS  e-mailem o przesyłce w dniu jej nadania).

2.    Zakończenie prac Jury Konkursu -  30 listopada. 

3.    Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień za najlepsze prace dyplomowe – około połowy grudnia. 


VI.   Ustalenia dodatkowe

1.    Prace zgłoszone do Konkursu ocenia Jury, które tworzą wybitni specjaliści - członkowie Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.

2.    Nazwiska autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac, tytuły prac i ich fragmenty oraz nazwiska promotorów podawane są do wiadomości publicznej, publikowane w Biuletynie i na stronie internetowej PKN ICOMOS oraz rozsyłane drogą pocztową i elektroniczną do autorów z powiadomieniem wyższych uczelni, które prace rekomendowały.

3.    Wyniki Konkursu i fragmenty prac są publikowane w kwartalniku „ARCHITECTUS”.  

4.    Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez ich autorów zgody na publikacje i upowszechnianie wyników Konkursu i prac zgodnie z zapisami w pkt. VI, ust. 2 i 3 Regulaminu Konkursu.

5.    Autorzy prac nadesłanych  na Konkurs mogą je odbierać (z wyjątkiem płyty CD) od organizatora (sekretariat PKN ICOMOS) w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Prace nieodebrane w tym terminie podlegają kasacji.

 

   PREZES  PKN ICOMOS

Dr hab.inż. Bogusław Szmygin, prof.PL

Kalendarz wydarzeń

Październik 2023
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31