Polski Komitet Narodowy
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

ICOMOS-POLSKA

 • Zamek Królewski w Warszawie
  Zamek Królewski w Warszawie
 • Łazienki Królewskie w Warszawie
  Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
  Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
 • Toruń
  Toruń
 • Zamość
  Zamość
 • Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
  Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
 • Malbork
  Malbork

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 dalej: RODO

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa, reprezentowane przez sekretariat PKN ICOMOS (zwane dalej PKN ICOMOS).

2. Dane osobowe są przetwarzane przez PKN ICOMOS w celu realizacji zadań statutowych na podstawie jego Statutu.

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
      pod adresem e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

  1. uzasadniony interes PKN ICOMOS polegający na realizacji działalności statutowej – na podstawie art. 6 ust. 1lit f RODO,
  2. obowiązek prawny ciążący na PKN ICOMOS w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  3. na podstawie wyrażenia stosownych zgód art. 6 ust. 1lit. a RODO.
  4. w związku z zadaniami realizowanymi na? podstawie partnerstwa publiczno-prywatnego gdy  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w przypadku organizacji wydarzeń wymagających zawarcia umowy ubezpieczenia – ubezpieczyciele.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania celów statutowych. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez PKN ICOMOS tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek PKN ICOMOS do posiadania dokumentu tych zdarzeń.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości członkostwa w PKN ICOMOS lub brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez PKN ICOMOS.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30