Polski Komitet Narodowy
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

ICOMOS-POLSKA

 • Zamek Królewski w Warszawie
  Zamek Królewski w Warszawie
 • Łazienki Królewskie w Warszawie
  Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
  Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
 • Toruń
  Toruń
 • Zamość
  Zamość
 • Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
  Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
 • Malbork
  Malbork

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy,

Zapraszamy gorąco do wzięcia udziału w XXI konferencji naukowej w zakresie sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej. Zgodnie z ubiegłorocznymi ustaleniami, proponowana problematyka tegorocznego  spotkania, które odbędzie się w dniach 5-7 listopada 2014 r., dotyczyć będzie:

Współczesnych zagrożeń ogrodów zabytkowych

Ogrody zabytkowe stanowią znaczącą część dziedzictwa kulturowego każdego narodu. Dlatego też w tym roku chcemy pochylić się nad problematyką istotną dla zachowania tego typu terenów zieleni urządzonej - zagrożeniami na jakie są narażone. Wydaje się bowiem, że współczesny stan wielu ogrodów
zabytkowych nie jest zadowalający, mimo ciągłych prac badawczych i konserwatorskich, a wiele obszarów  o charakterze historycznym ulega negatywnym przekształceniom lub też całkowitej likwidacji.
Zagrożenia dotykające zieleni zabytkowej wynikają z wielu bodźców związanych z charakterem ogrodu oraz planowaną, lub nie, działalnością człowieka. Z jednej strony mogą to być kwestie „historyczności”, walorów, lokalizacji, sąsiedztwa, wielkości czy funkcji – „podatności” ogrodu na przekształcenia, z drugiej – przemiany środowiska naturalnego, niewłaściwej opieki, ochrony, pielęgnacji, a także czynników związanych z aspektami
rozwoju tkanki miejskiej, infrastruktury drogowej, także innymi, powiązanymi z uwarunkowaniami ekonomicznymi czy prawnymi. Bardzo często problemy dotykające ogrodów zabytkowych wynikają z niewiedzy co do ich wartości historycznej, kulturowej czy przyrodniczej, a pośrednio z braku odpowiednich
badań, studiów czy analiz, pozwalających na działania popularyzatorskie, zarówno wśród lokalnych społeczności, jak i szerszych odbiorców i potencjalnych użytkowników.

Celem konferencji będzie przede wszystkim określenie charakteru zagrożeń i kierunku ich oddziaływania. Identyfikacja zagrożeń w stosunku do zieleni zabytkowej stanie się punktem wyjścia do znalezienia sposobu przeciwdziałania im, jak również będzie pomocne dla ochrony i zachowania jej wartości.
Przedstawienie współczesnych przykładów zagrożeń, sposobów ich właściwych rozwiązań zarówno w aspektach prawnych, ustawowych jak i przyrodniczych, kompozycyjnych, projektowych i pielęgnacyjnych.
współtworzące zarówno struktury urbanistyczne jak i obszary krajobrazów otwartych, będzie także istotną częścią problematyki konferencyjnej.

Zapraszamy Państwa do włącznie się w tą trudną, ale istotna tematykę, poprzez wymianę doświadczeń studialnych, koncepcyjnych i realizacyjnych, w tym konserwatorskich oraz dyskusję dotyczącą obecnego
stanu, problemów i zagrożeń zieleni zabytkowej i historycznej. Zachęcamy do udziału specjalistów z zakresu historii sztuki ogrodowej, dendrologii stosowanej, projektantów architektury krajobrazu, przedstawicieli urzędów
oraz wszystkich, którzy profesjonalnie lub amatorsko zajmują się wskazanymi zagadnieniami.

Po raz kolejny zapraszamy również do aktywnego udziału studentów, także do wygłaszania referatów w ramach sesji towarzyszącej (studenckiej), zaplanowanej na 5 listopada 2014 roku (środa). Najlepsze wystąpienia zostaną nagrodzone możliwością opublikowania powiązanych z nimi referatów w Czasopiśmie Technicznym.

Konferencji towarzyszyć będą warsztaty studialne nt. „Zieleń Krakowa - zagrożenia” oraz inne wydarzenia związane bezpośrednio z podejmowaną tematyką.
KOMUNIKAT 1 (pobierz PDF)

Formularz zgłoszeniowy (pobierz) 

Kalendarz wydarzeń

Maj 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31