Polski Komitet Narodowy
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

ICOMOS-POLSKA

 • Zamek Królewski w Warszawie
  Zamek Królewski w Warszawie
 • Łazienki Królewskie w Warszawie
  Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
  Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
 • Toruń
  Toruń
 • Zamość
  Zamość
 • Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
  Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
 • Malbork
  Malbork

Zebranie odbyło się w Warszawie 13 kwietnia 2012 r. Po wyborze prof. nzw. dr hab. Piotra Molskiego na przewodniczącego zebrania wyborczego, przewodniczący Komisji dr inż. arch. Cezary Głuszek, przedstawił informację odnośnie:

-      działań KAM w okresie od zebrania sprawozdawczo-wyborczego PKN ICOMOS;

-      planowanej w 2012 r. Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Fortyfikacje nowożytne w Polsce – badania, realizacje, projekty. Zagospodarowanie do współczesnych funkcji.” „Pro Memoria” - Krzysztof Biskup, w Toruniu, w Forcie IV, 23-25 listopada 2012 r.

Następnie zaprezentowano informacje o istotniejszych działaniach członków Komisji m.in. dr inż. arch. Małachowicz z Wrocławia omówił zakres prowadzonych prac konserwatorskich w: Nysie - na Zamku Biskupim i w warsztatach artyleryjskich; w Ząbkowicach Śląskich - projekt zabezpieczeń zamku, Wrocławiu - fortyfikacje wokół Ostrowa Tumskiego. Lech Narębski z Torunia przedstawił stan organizacji Konferencji „Pro Memoria” - Krzysztofa Biskupa.

Kolejnym punktem zebrania był wybór przewodniczącego Komisji Architektury Militarnej PKN ICOMOS na następną kadencję. Kol. Piotr Molski jako przewodniczący zebrania wyborczego zgłosił kandydaturę kol. Cezarego Głuszka. Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie dokonali wyboru dr inż. arch. Cezarego Głuszka na Przewodniczącego Komisji Architektury Militarnej PKN ICOMOS.

Wybrany przewodniczący przedstawił wiodące zadania KAM na najbliższą kadencję:

-      Współorganizacja konferencji „Pro Memoria” - Krzysztofa Biskupa w listopadzie 2012r. w Toruniu;

-      Podjęcie inicjatywy organizacji, we współpracy z MKiDN, MON, uczelniami, stowarzyszeniami etc., w 2015 konferencji poświęconej 50 rocznicy pierwszej konferencji fortyfikacyjnej, zorganizowanej w 1965r. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej;

-      Uczestnictwo w obchodach 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej.

-      Promocja w kraju i zagranicą tzw. „dobrych przykładów” projektów i realizacji z zakresu rewaloryzacji zabytkowych obiektów pofortecznych.

Na zakończenie, w ramach wolnych wniosków, omówiono zagadnienia wrześniowej konferencji nt. „Zamki w ruinie - zasady postępowania konserwatorskiego” w Krakowie, 13-14 września 2012 r.

Informację sporządził, dr inż. arch. Cezary Głuszek.

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30