Polski Komitet Narodowy
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

ICOMOS-POLSKA

 • Zamek Królewski w Warszawie
  Zamek Królewski w Warszawie
 • Łazienki Królewskie w Warszawie
  Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
  Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
 • Toruń
  Toruń
 • Zamość
  Zamość
 • Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
  Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
 • Malbork
  Malbork

6 grudnia 2013 roku odbyły się uroczystości wręczenia nagrody im. Prof. Jana Zachwatowicza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i konserwacji zabytków oraz ochrony dziedzictwa kulturowego dla Ireny Oborskiej, w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.   
  
Laudację wygłosił Krzysztof Pawłowski:

Uzasadnienie do nagrody im. Prof. Jana Zachwatowicza w 2013 r., z wykazem osiągnięć kandydata:

Pani Irena Oborska

43 lata temu, w grudniu 1970 roku, do pani inżynier Ireny Oborskiej zatelefonował zastępca naczelnego architekta Warszawy Stanisław Lasota z prośbą, by przywiozła dokumentację dotyczącą Zamku Królewskiego, bo pojawiły się dobre wieści w sprawie jego odbudowy. Niedługo potem 21 stycznia1971 „Życie Warszawy” obwieściło na pierwszej stronie,  że Zamek Królewski będzie odbudowany. W jednym ze swych wywiadów dzisiejsza laureatka powiedziała: - Miałam szczęście, że przy odbudowie Zamku byłam od początku a nawet wcześniej gdyż jeszcze w czasach studenckich trafiłam do zespołu profesora Jana Bogusławskiego. Trzeba przypomnieć, ze w 1955 r r. wygrał on konkurs na architektoniczno-urbanistyczne rozwiązanie Planu Zamkowego i koncepcję programową Zamku. O pierwszych pracach, poczynając od  tych dotyczących otoczenia Zamku, opowie na moja prośbę Pani Irena. W wyniku przełomowej decyzji ze stycznia 1971 r. Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego powierzył Pracowniom Konserwacji Zabytków funkcję generalnego wykonawcy, a na generalnego projektanta powołał  Profesora Jana Bogusławskiego głównym projektantem architektury została Pani Irena Oborska i Pan Mieczysław Samborski. W relacji najbliższych współpracowników nasza dzisiejsza  laureatka poza bezpośrednim uczestnictwem w pracach „przy desce” i w

codziennym nadzorze budowy potrafiła prowadzić 30.-osobową pracownię projektową, w której inżynierowie, architekci i konstruktorzy stworzyli zespół z artystami plastykami i historykami sztuki. W 1993 r. na sesji zorganizowanej w 10-lecie śmierci profesora przedstawiła  referat  „Rola Jana Zachwatowicza w kształtowaniu koncepcji restytucji Zamku Królewskiego w Warszawie, a w 2001 r. w publikacji pod redakcją Tadeusza Polaka poświęconej odbudowie Zamku była autorem rozdziału „Zamek Królewski w Warszawie od koncepcji do realizacji w latach 1954-1987,  z którym bezpośrednio sąsiaduje  rozdział „Losy Zamku Królewskiego w Warszawie i działalność komisji architektoniczno-konserwatorskiej”, który  zredagował Jacek Cydzik.

Jestem przekonany, że Jan Zachwatowicz, patron nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań, ochrony i konserwacji zabytków” i Jacek Cydzik,  pierwszy w 2000 r.  jej laureat  byliby w pełni usatysfakcjonowani decyzją jej Kapituły przyznającą to najwyższe konserwatorskie wyróżnienie w 2013 r. Pani Irenie Oborskiej. (opracował Profesor Krzysztof Pawłowski )

10-GBE 7829

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2022
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30