Polski Komitet Narodowy
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

ICOMOS-POLSKA

 • Zamek Królewski w Warszawie
  Zamek Królewski w Warszawie
 • Łazienki Królewskie w Warszawie
  Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
  Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
 • Toruń
  Toruń
 • Zamość
  Zamość
 • Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
  Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
 • Malbork
  Malbork

Na doroczny międzynarodowy Konkurs PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace dyplomowe studentów szkół wyższych podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego w roku 2017 wpłynęły 23 prace z Polski i 2 zagraniczne. Jedna praca ze względów formalnych została odrzucona. Fundatorami Nagrody są Państwo Krystyna Zachwatowicz-Wajda i ś.p. Andrzej Wajda. 

 

Na posiedzeniu w Łazienkach Królewskich w Warszawie, ul. Agrykola 1, sala 27 – Biuro PKN ICOMOS, w dniu 24 listopada 2017 Jury przyznało: 

I nagrody nie przyznano.

II-gie nagrody równorzędne przyznano:

 • pracy mgr inż. arch. Jakuba Grabowskiego pt. „Przemijająca architektura - architektura przemijania. Centrum opieki paliatywnej wraz z ośrodkiem leczenia uzależnień behawioralnych, zlokalizowane w ruinach dawnego klasztoru w miejscowości Otyń”, obronionej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. inż. arch. Jakuba Szczepańskiego;
 • pracy mgr inż. arch. Kacpra Kępińskiego, pt. „Kwartał Wielopokoleniowy w Starachowicach. Adaptacja dawnego budynku Szpitala Miejskiego”, obronionej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Ewy Węcławowicz-Gyurkovich;
 • pracy mgr Anny Maślak, pt. „Dom podcieniowy w Trutnowach z 1720 roku i jego problematyka konserwatorska”, obronionej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kier. Ochrona Dóbr Kultury, pod kierunkiem dr Macieja Prarata;

III-cie nagrody równorzędne przyznano:

 • pracy mgr inż. arch. Małgorzaty Mader, pt. „Kooperatywa mieszkaniowa w Starej Fabryce, czyli adaptacja hali jednoprzestrzennej z lat 60-tych na funkcję mieszkalnictwa wielorodzinnego”, obronionej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, pod kierunkiem dr hab. szt. inż. arch. Roberta Sobańskiego;
 • pracy mgr inż. arch. Katarzyny Ślusarczyk, pt. „Problem adaptacji budynków drewnianych na potrzeby funkcji uzdrowiskowo-leczniczych na przykładzie willi Gurewicza w Otwocku”, obronionej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, pod kierunkiem dr inż. arch. Marcina Górskiego;

Wyróżnienie przyznano:

 • pracy mgr inż. arch. Anny Fagasiewicz, pt. „Adaptacja ruin Zamku w Kole” obronionej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Jana Salma.

 

CZŁONKOWIE JURY MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PKN ICOMOS
im. Profesora Jana Zachwatowicza:

 • dr hab. arch. Piotr Molski, prof. PW – przewodniczący                                                      
 • dr hab. arch. Grzegorz Bukal, prof. PG
 • dr arch. Jan Janczykowski 
 • dr hab. arch. Krystyna Kirschke, prof. PWr
 • Prof. zw. dr hab. arch. Jadwiga Łukaszewicz
 • dr arch. kraj. Katarzyna Pałubska – sekretarz
 • dr arch. Grzegorz Rytel   
 • dr hab. arch. Jerzy Uścinowicz, prof. PB
 • mgr Barbara Werner

 

 

24 listopada 2017, Warszawa

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31