IDEA SZKOŁY LETNIEJ PKN ICOMOS

Od 2015 roku Polski Komitet Narodowy ICOMOS we współpracy z wieloma podmiotami organizuje cykliczne spotkania specjalistów zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego pod nazwą Szkoła Letnia PKN ICOMOS. Głównym zadaniem Szkoły jest zaprezentowanie najbardziej aktualnej problematyki ochrony dziedzictwa, wymiana doświadczeń i poznanie najważniejszych działań konserwatorskich prezentowanych w różnych miejscach Polski, w których dzieją się rzeczy ważne dla ochrony i konserwacji zabytków.  

Szkoła Letnia PKN ICOMOS zapoczątkowana w Szczecinie (lipiec 2015 r.) miała okazję gościć już w Gdyni (lipiec 2016 r.); w Toruniu (lipiec 2017 r.), Przemyślu (sierpień 2017 r.) , w Ciechanowcu (sierpień 2018 r.) i w Bydgoszczy (sierpień 2019 r.). Po przerwie spowodowanej pandemią zobaczyliśmy się ponownie w Malborku (sierpień 2021 r.).

Tegoroczna Szkoła Letnia odbędzie się w Warszawie w dniach 25 - 27 lipca 2022 r. Wiodącym tematem Szkoły będzie: Presja inwestycyjna dużych miast.

Organizatorami tegorocznej Szkoły Letniej są PKN ICOMOS oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie i Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków.

Szczegółowe informacje na temat Szkoły Letniej znajdą Państwo w poniższym komunikacie.

Serdecznie zapraaszamy do uczestnictwa!

icomos-plakat-120

PROGRAM SZKOŁY LETNIEJ 2022

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY