ZASADY UCZESTNICTWA

Liczba uczestników Szkoły Letniej jest limitowana ze względu na konieczność zachowania mobilności grupy. W związku z tym organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania kwalifikacji uczestników na podstawie przesłanej karty zgłoszeniowej i załącznika. Udział w Szkole Letniej jest bezpłatny, ale zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są dojechać do Malborka we własnym zakresie. Uczestnicy ponoszą także koszty noclegów i wyżywienia. Organizatorzy zapewnią transport do miast odwiedzanych w trzecim dniu Szkoły Letniej.

WSTĘPNY PROGRAM

18 sierpnia 2021 r. - wykłady i prezentacja zamku w Malborku – część 1

19 sierpnia 2021 r. - wykłady i prezentacja zamku w Malborku – część 2

20 sierpnia 2021 r. - prezentacja zagadnień konserwatorskich na zamkach w Sztumie i Kwidzynie

Wykłady będą się odbywać w Centrum Konferencyjnym KARWAN na zamku w Malborku