Polski Komitet Narodowy
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

ICOMOS-POLSKA

 • Zamek Królewski w Warszawie
  Zamek Królewski w Warszawie
 • Łazienki Królewskie w Warszawie
  Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
  Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
 • Toruń
  Toruń
 • Zamość
  Zamość
 • Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
  Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
 • Malbork
  Malbork

IDEA SZKOŁY LETNIEJ PKN ICOMOS

Od 2015 roku Polski Komitet Narodowy ICOMOS we współpracy z wieloma podmiotami organizuje cykliczne spotkania specjalistów zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego pod nazwą Szkoła Letnia PKN ICOMOS. Głównym zadaniem Szkoły jest zaprezentowanie najbardziej aktualnej problematyki ochrony dziedzictwa, wymiana doświadczeń i poznanie najważniejszych działań konserwatorskich prezentowanych w różnych miejscach Polski, w których dzieją się rzeczy ważne dla ochrony i konserwacji zabytków.  

Szkoła Letnia PKN ICOMOS zapoczątkowana w Szczecinie (lipiec 2015 r.) miała okazję gościć już w Gdyni (lipiec 2016 r.); w Toruniu (lipiec 2017 r.), Przemyślu (sierpień 2017r.) oraz Ciechanowcu (sierpień 2018 r.).

Tegoroczna Szkoła Letnia odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 28.08.- 31.08.2019 r. Wiodącym tematem Szkoły będzie: Ochrona dziedzictwa technicznego i przemysłowego na przykładzie Bydgoszczy i Szlaku TeH2O

Organizatorami Szkoły Letniej są PKN ICOMOS oraz Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. VI edycję Szkoły wspiera Urząd Miasta Bydgoszczy. Partnerem strategicznym VI edycji jest Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

UCZESTNICY SZKOŁY LETNIEJ

Szkoła Letnia jest adresowana przede wszystkim do młodych specjalistów różnych profesji zajmujących się ochroną dziedzictwa, dla których będzie to okazja do nabycia nowej wiedzy i doświadczeń. Kandydaci muszą mieć podstawową wiedzę i pewne doświadczenie zawodowe. Szkoła adresowana jest nie tylko do członków PKN ICOMOS, ale do wszystkich osób aktywnie działających w obszarze ochrony i konserwacji zabytków, które chcą poszerzyć swoją wiedzę. Sprzyjać temu będzie możliwość aktywnego udziału wszystkich uczestników w zajęciach seminaryjnych, objeździe po obiektach przemysłowych i technicznych oraz w panelach dyskusyjnych. Przewidywane są też zajęcia praktyczne (warsztaty konserwatorskie).

ZASADY UCZESTNICTWA

Liczba uczestników Szkoły Letniej jest ograniczona ze względu na zachowanie mobilności grupy. W związku z tym organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania kwalifikacji uczestników na podstawie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego oraz załącznika zawierającego informacje o kandydacie. Pożądane jest uzyskanie rekomendacji z instytucji związanej z ochroną zabytków lub od osoby o poważnym dorobku w tej dziedzinie.

Uczestnicy w we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce, ewentualnych noclegów i wyżywienia (niezapewnionego przez organizatorów). Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby zapewnić uczestnikom wyżywienie w trakcie trwania zajęć i objazdów. Organizatorzy gwarantują transport w trakcie trwania objazdu naukowego.

Zakwalifikowani uczestnicy w procesie rekrutacji będą zobowiązani do wpłaty 70 złotych wpisowego.

Prosimy wojewódzkich i samorządowych konserwatorów zabytków, kierowników uczelnianych jednostek naukowych i innych instytucji o zarekomendowanie i delegowanie pracowników do uczestnictwa w Szkole Letniej.

YOUTH ICOMOS POLAND

VI edycja Szkoły, to dobra okazja do wprowadzenia czegoś nowego. Zaobserwowaliśmy, że w poprzednich edycjach Szkół Letnich uczestniczyły przede wszystkim osoby ściśle związane z poruszaną na danej Szkole problematyką. Wielu uczestników chętnie dzieliło się swoimi doświadczeniami, podejmowało dyskusje i przedstawiało swoje opinie. Teraz będzie okazja, aby uczestnicy podzielili się swoją wiedzą na znacznie większym forum.

Jeżeli zawodowo, naukowo, lub z pasji, zajmujesz się zagadnieniami związanymi z ochroną dziedzictwa przemysłowego i technicznego, masz doświadczenie i własne obserwacje, odkrywasz niezwykłe rzecz, badasz przeszłość różnych technikaliów, czy też stosujesz dobrą praktykę w opiece nad zabytkami, podziel się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Ideą panelu YOUTH ICOMOS POLAND jest wymiana doświadczeń wśród młodych adeptów sztuki konserwatorskiej. Pod czujnym okiem znawców tematu będzie można przedyskutować aspekty dziedzictwa, z którymi na co dzień obcujemy. 

Prelegenci, których tematy zostaną zakwalifikowane do sesji YOUTH ICOMOS POLAND, automatycznie zostają zakwalifikowani do udziału w VI edycji Szkoły Letniej.

KOMUNIKAT: VI edycja Szkoły Letniej PKN ICOMOS / Bydgoszcz 28-31 sierpnia 2019 r.

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30