W dniach 28 - 31 sierpnia 2017 r. odbyła się czwarta edycja Szkoły Letniej PKN ICOMOS. Tematem wiodącym Szkoły była historyczna architektura obronna - jej ochrona, konserwacja i rewaloryzacja. W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 młodych specjalistów z całej Polski związanych zawodowo z ochroną zabytków m.in. konserwatorzy, architekci, architekci krajobrazu, historycy i historycy sztuki, reprezentujący urzędy konserwatorskie, pracownie projektowe, placówki naukowe, muzea i inne instytucje zajmujące się ochroną, konserwacją i rewaloryzacją zabytków.

 

Współorganizatorami, razem z Komisją Architektury Militarnej PKN ICOMOS byli: Prezydent Miasta Przemyśla, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, Fundacja PRO ARTE et HISTORIA w Krasiczynie oraz Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu ochrony, konserwacji i rewaloryzacji architektury obronnej dzielili się z uczestnikami m.in. członkowie Komisji Architektury Militarnej, w tym wykładowcy akademiccy Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej oraz wieloletni pracownicy służb konserwatorskich.

Program Szkoły Letniej obejmował zarówno wykłady poruszające zagadnienia teoretyczne, jak i prezentacje dotyczące konkretnych obiektów. Cennym doświadczeniem było zapoznanie się in situ z podręcznikowymi zabytkami architektury obronnej z terenu Podkarpacia, reprezentującymi średniowieczne i nowożytne obiekty ufortyfikowane Krasiczyna, Jarosławia oraz fortyfikacje wielkoobszarowej Twierdzy Przemyśl z II poł. XIX i pocz. XX w. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu WUOZ i włodarzy „gmin fortecznych”, zapoznanie się z fortyfikacjami twierdzy stało się możliwe w niemal ekspresowym tempie - z fachową informacją o przeprowadzonych na ich terenie pracach konserwatorskich. Ponadto uczestnicy byli prawdziwie po staropolsku goszczeni lokalnymi specjałami.

Zwieńczeniem zajęć było wręczenie uczestnikom, w odrestaurowanym XIX wiecznym Dworze w Babicach, Dyplomów ukończenia Szkoły Letniej. W powszechnej opinii piąta edycja szkół letnich ICOMOS okazała się udana i stała na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Szczególne podziękowania za wkład w organizację Szkoły kierujemy do Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków – Beaty Kot, Prezydenta m. Przemyśla - Roberta Chomy, Wójtów gmin fortecznych Twierdzy Przemyśl, dr arch. Krzysztofa Wielgusa i pozostałych wykładowców Szkoły.

 

LINK Relacja z Przemyśla opracowana przez Andrzeja Borsuka z Torunia

GALERIA ZDJĘĆ

przemysl