Pierwsza edycja Szkoły Letniej PKN ICOMOS odbyła się w dniach 20-22 lipca 2015 r. Tematem wiodącym tegorocznej szkoły była Ochrona i rewitalizacja miast historycznych. Szczecin został wybrany ze względu na szereg ciekawych realizacji rewitalizacyjnych przeprowadzonych w ostatnich latach. Współorganizatorem był Urząd Miasta Szczecin, który przygotował program pierwszego i drugiego dnia oraz Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, który zorganizował sesję naukową trzeciego dnia. Szczególne słowa uznania należą się Pani Małgorzacie Gwiazdowskiej – Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków w Szczecinie, która wzięła na siebie największy ciężar organizacyjny i merytoryczny.

KOMUNIKAT: Szkoła Letnia PKN ICOMOS 2015 - Szczecin 

W Szkole Letniej w Szczecinie wzięło udział 36 uczestników z całej Polski, reprezentujących bardzo różne podmioty zajmujące się zachowaniem dziedzictwa. Byli to w większości pracownicy wojewódzkich urzędów ochrony zabytków, urzędów samorządowych, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, uczelni wyższych, biur projektowych i pracowni konserwatorskich. Na zakończenie uczestnicy Szkoły Letniej otrzymali specjalne potwierdzenia uczestnictwa.

GALERIA ZDJĘĆ

 

ICOMOS-115-z-125-min