Prezes PKN ICOMOS:

      Bogusław Szmygin

 

    Prezydium PKN ICOMOS:

      Katarzyna Pałubska - Wiceprezes

      Jadwiga W. Łukaszewicz  - Wiceprezes

      Robert Hirsch - Wiceprezes

      Piotr Molski - Wiceprezes

      Barbara Werner - Sekretarz Generalny

      Andrzej Siwek - Skarbnik

      Monika Bogdanowska - członek Prezydium

      Barbara Bielinis Kopeć - członek Prezydium

      Krystyna Kirschke - członek Prezydium

      Jacek Dąbrowski - członek Prezydium

 

    Skład Komisji Rewizyjnej:

      Janusz Rymsza - Przewodniczący

      Piotr Dobosz - Zastępca Przewodniczącego

      Grzegorz Basiński - Sekretarz

 

    Skład Sądu Koleżeńskiego:

      Cezary Głuszek - Przewodniczący

      Wojciech Kowalski - Zastępca Przewodniczącego

      Maria Ludwika Lewicka