Polski Komitet Narodowy
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

ICOMOS-POLSKA

 • Zamek Królewski w Warszawie
  Zamek Królewski w Warszawie
 • Łazienki Królewskie w Warszawie
  Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
  Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
 • Toruń
  Toruń
 • Zamość
  Zamość
 • Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
  Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
 • Malbork
  Malbork

IMG20221206125303resized20221215023228822

 

W trakcie pracy zawodowej przeszła wszystkie stanowiska pracy od opiekuna archiwum WKZ, przez prace związane z prowadzeniem sekretariatu konserwatora. Wśród powierzonych zadań w szczególności zajmowała się ochroną zabytków nieruchomych, przygotowywaniem umów na prace i dokumentacje konserwatorskie z terenu województwa.

W wyniku przemian ustrojowych, w nowo utworzonej Państwowej Służbie Ochrony Zabytków została wybrana z konkursu na stanowisko wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W tym czasie zabiegała w Urzędzie Wojewódzkim o utrzymanie Biura Studiów i Dokumentacji Zabytków, gdyż  część pracowników z powodu niskiego limitu etatowego, pozostałaby bez pracy. Ówczesny Wojewoda p. Marek Tałasiewicz podjął decyzję o powołaniu nowej instytucji kultury – Biura Dokumentacji Zabytków. Było to wówczas pierwsza i jedyna tego typu instytucja kultury.

W trakcie zmian administracyjnych, w tym powstaniu nowej administracji samorządowej tj. Urzędu Marszałkowskiego, zabiegała o utrzymanie Biura podległego wojewodzie i przeniesieniu w struktury administracji samorządowej.

W działaniach konserwatorskich jako WKZ, skupiła się na szeroko pojętej ochronie krajobrazu kulturowego oraz wykazania w nowo tworzonej dokumentacji geodezyjnej wszystkich zabytków nieruchomych oraz obszarowych wpisów do rejestru zabytków. W roku 1996 negocjowała zakres obowiązków dla nowo tworzonego z inicjatywy ówczesnego Prezydenta Miasta Szczecina stanowiska miejskiego konserwatora zabytków. Zachowano wówczas w kompetencjach WKZ m. in.  uzgadnianie planów zagospodarowania, decyzji o warunkach zabudowy, obszaru związanego z odbudową podzamcza w Szczecinie.

Odbudowa Podzamcza w Szczecinie rozpoczęła się w latach 90tych XX wieku od ustalenia zakresu niezbędnych badań archeologicznych i architektonicznych, które wraz z kwerendami archiwalnymi pozwoliły na opracowanie wskazań konserwatorskich do odbudowy części dolnej starego miasta. Pierwsze prace badawcze oraz konstrukcyjne prace zabezpieczające odkrytych reliktów historycznej zabudowy. Proces odbudowy Podzamcza trwa, podobnie jest prace archeologiczne, jednak już w systemie nadzorów.

Jednym z problemów konserwatorskich było uratowanie przed wyburzeniem modernistycznego budynku kina Kosmos w Szczecinie. Było to duże wyzwanie, gdyż ochroną architektury współczesnej zajmowano się sporadycznie.

Innym ważnym wg niej zadaniem było zachęcenie samorządów i pomoc merytoryczna w przygotowaniu studiów kulturowych z określeniem walorów zabytkowych poszczególnych gmin ówczesnego województwa szczecińskiego. Te studia kulturowe okazały się niezbędne do tworzenia dokumentów planistycznych poszczególnych gmin.

Wśród innych zadań był uczestniczenie jako juror w konkursach architektonicznych i urbanistycznych przygotowywanych przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Szczecinie.

Działa również społecznie, w tym jest członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków a obecnie Prezesem SKZ Oddziału w Szczecinie.

Wśród działań podejmowanych z urzędu a dotyczących szeroko pojętej ochrony zabytków, ważnym jest współtworzenie od 20 lat polsko niemieckiej konferencji ANTIKON, poświęconej problematyce związanej z ochroną zabytków wzniesionych w konstrukcji ryglowej.

Jest autorem wielu publikacji i wystąpień z zakresu problematyki związanej z ochroną zabytków w tym jest współtwórcą ciągłego wydawnictwa finansowanego przez WKZ – Zachodniopomorskich Wiadomości Konserwatorskich.

Za swą pracę na rzecz ochrony zabytków uzyskała i.in. Złoty Krzyż Zasługi,  order Gloria Artis Złoty i srebrny, odznakę złotą „Za opiekę nad Zabytkami”, wyróżnienie Consevator Ecclesiae, wyróżnienie im.  Łomnickiego i Hanny Pieńkowskiej oraz inne związane z pracą zawodową i społeczną na rzecz ochrony zabytków.

Laudację wygłosił Pan dr Jacek Dąbrowski.

 

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30