3 grudnia 2019 roku odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Prof. Jana Zachwatowicza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i konserwacji zabytków oraz ochrony dziedzictwa kulturowego dla Profesor Marii Lubockiej-Hoffmann, w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.   
  
Laudację wygłosiła prof. dr. hab. inż. arch. Ewa Łużyniecka.