Polski Komitet Narodowy
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

ICOMOS-POLSKA

 • Zamek Królewski w Warszawie
  Zamek Królewski w Warszawie
 • Łazienki Królewskie w Warszawie
  Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
  Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
 • Toruń
  Toruń
 • Zamość
  Zamość
 • Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
  Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
 • Malbork
  Malbork

4 grudnia 2018 roku odbyły się uroczystości wręczenia nagrody im. Prof. Jana Zachwatowicza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i konserwacji zabytków oraz ochrony dziedzictwa kulturowego dla Profesora Andrzeja K. Olszewskiego, w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.   
  
Laudację wygłosił dr hab. inż. arch. Robert Hirsch:

Uzasadnienie z okazji przyznania Nagrody Generalnego Konserwatora Zabytków i Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS im. Jana Zachwatowicza w 2018 roku:

 

Profesor Andrzej K. Olszewski jest wybitnym historykiem sztuki, badaczem i konserwatorem zabytków, pionierem badań nad architekturą modernistyczną w Polsce. Urodził się w 21 października 1931 r. w Warszawie. Ojciec Czesław Olszewski był znakomitym fotografikiem, zajmującym się m.in. tematyką architektury. W latach 1938-1944 uczęszczał do Szkoły Powszechnej Zofii Szadebergowej w Warszawie, a w latach 1945-1946 do Gimnazjum im. K. Brodzińskiego w Tarnowie. W 1950 r. zdał maturę w Liceum im. St. Batorego w Warszawie i rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył je w 1955 zostając magistrem historii sztuki. Tytuł pracy magisterskiej: Przegląd koncepcji stylu narodowego w teorii architektury polskiej przełomu XIX i XX w.

          W latach 1955-1975 był pracownikiem Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. W 1965 r. obronił doktorat (promotor prof. Juliusz Starzyński), a rozprawa doktorska pt. Nowa forma w architekturze polskiej 1900-1925.Teoria i praktyka, została opublikowana w 1967 r., stając się podstawową pozycją do późniejszych badań nad architekturą modernizmu. W latach 1975-1977 pracował w Ośrodku Dokumentacji Zabytków MKiS, jako Kierownik Działu Dokumentacji Architektury. Pod kierunkiem Andrzeja K. Olszewskiego został opracowany wzór karty ewidencyjnej zabytku tzw. „białej karty”, stosowany z powodzeniem do dzisiaj. Od 1977 do 2002 r. pracował na pełnym etacie w Akademii Teologii Katolickiej (od 1.X.1999 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Wydział Nauk Historycznych i Społecznych. Był przez wiele lat Kierownikiem Katedry Historii Sztuki Współczesnej.

W 1985 r. został doktorem habilitowanym na podstawie dzieła: Sztuka Warszawy 1890-1939 (publikacja w pracy zbiorowej „Sztuka Warszawy"), a w 1986 r. objął stanowisko docenta w ATK, będąc Kierownikiem Katedry Sztuki Współczesnej i Ikonografii. W 1990 r. uzyskał tytuł profesora. Wykładał na wielu uczelniach w tym m.in. jako Visiting Professor na University of Minnesota w Minneapolis w 1998 r.

          Profesor Andrzej K. Olszewski był promotorem 273 prac magisterskich na Akademii Teologii Katolickiej i UKSW oraz 57 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był promotorem 14 doktoratów, recenzentem 23 doktoratów, 10 habilitacji i 7 wniosków profesorskich. Jest autorem ponad 170 publikacji, w tym 6 książek, 40 rozpraw i studiów.

         

Andrzej K. Olszewski był i jest członkiem wielu stowarzyszeń i gremiów eksperckich, m.in.: Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA), Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN, Polskiej Sekcji DOCOMOMO, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Rady Muzeum Łazienki Królewskie, Rady Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, Rady Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Art Deco Society of New York (ADSNY). Był też Rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

          Laureat uzyskał wiele nagród i odznaczeń w tym m.in. Złotą Odznakę za Opiekę nad Zabytkami, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Medal Gloria Artis, Medal 40-lecia TOnZ, medal 50-lecia Muzeum Secesji w Płocku oraz Medal CIVITAS E MARI Prezydenta Gdyni.

Kalendarz wydarzeń

Kwiecień 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30