5 grudnia 2017 roku odbyły się uroczystości wręczenia nagrody im. Prof. Jana Zachwatowicza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i konserwacji zabytków oraz ochrony dziedzictwa kulturowego dla Zbigniewa Nawrockiego, w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.   
  


Laudację wygłosiła Jadwiga Łukaszewicz