4 grudnia 2015 roku odbyły się uroczystości wręczenia nagrody im. Prof. Jana Zachwatowicza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i konserwacji zabytków oraz ochrony dziedzictwa kulturowego dla Profesora Andrzeja Rottermunda, w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.   
  
Laudację wygłosił Stanisław Mossakowski