Polski Komitet Narodowy
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

ICOMOS-POLSKA

 • Zamek Królewski w Warszawie
  Zamek Królewski w Warszawie
 • Łazienki Królewskie w Warszawie
  Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
  Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
 • Toruń
  Toruń
 • Zamość
  Zamość
 • Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
  Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
 • Malbork
  Malbork

Na doroczny międzynarodowy Konkurs PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze studenckie prace dyplomowe szkół wyższych w roku 2006 - 2007, podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego wpłynęło 26 prac: 2 zagraniczne i 24 prace z 6 uczelni polskich. Dwie spośród nadesłanych prac jury postanowiło przesłać do konkursu o nagrodę Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, a jedną do konkursu Stowarzyszenia Architektów Polskich o nagrodę Z. Zawistowskiego.

Jury przyznało:

2 nagrody dla prac :
1. Koła Naukowego Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej za rezultaty 10 wypraw naukowych w Karpaty Wschodnie na Ukrainie „Huculszczyzna 2007” – nagroda zespołowa

2. Pani Diany Polkowskiej, Dobra kultury a rozwój turystyki, Studia nad kształtowaniem przestrzeni i krajobrazu miasta Przemyśla, WAPW, promotor: dr inż. arch. Krzysztof Domaradzki, recenzent: dr Janusz Stępkowski

4 wyróżnienia dla prac:
1. Pani Jaryny Panoczko, Konserwacja zespołu monastyra OO Bazylianów w Dobromilu, Uniwersytet Narodowy „Lwiwska Politechnika”, promotorzy: prof. dr. hab. ing. arch. Mykola Bevz i docent arch. Yuriy Dubyk, recenzent: prof. arch. Maria Brykowska

2. Pani Anny Kunkel, Klasztor Dominikanów w Sandomierzu, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, promotor: prof. arch. Jolanta Putkowska, recenzent: dr arch. Marcin Gawlicki

3. Pani Adriany Cieślak, Studium zagospodarowania przestrzennego historycznego Centrum Góry Kalwarii” Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, promotor: doc. inż. arch. Elżbieta Muszyńska, recenzent: dr arch. Danuta Kłosek-Kozłowska

4. Pań Luizy Baran i Adriany Ciołek, Zabezpieczenie i wzmocnienie wieży południowowschodniej Zamku w Janowcu, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, Politechnika Lubelska, promotor: prof. PL dr hab. inż. Bogusław Szmygin, recenzent: dr arch. Robert Kunkel

Przewodnicząca Jury Prezes PKN ICOMOS
Dr arch. Danuta Kłosek – Kozłowska

Warszawa, 1 marca 2008

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2022
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30