Polski Komitet Narodowy
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

ICOMOS-POLSKA

 • Zamek Królewski w Warszawie
  Zamek Królewski w Warszawie
 • Łazienki Królewskie w Warszawie
  Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
  Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
 • Toruń
  Toruń
 • Zamość
  Zamość
 • Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
  Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
 • Malbork
  Malbork

zachwatowiczkonkurs

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY KONKURSU IM. PROF. JANA ZACHWATOWICZA - 2021

Na doroczny międzynarodowy Konkurs PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace dyplomowe studentów szkół wyższych podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego w roku 2021 wpłynęło 40 prac. Fundatorami Nagrody są Państwo Krystyna Zachwatowicz-Wajda i ś.p. Andrzej Wajda.

Jury Konkursu w składzie:

dr hab. arch. Piotr Molski, prof. PW – przewodniczący                                                      

dr hab. arch. Grzegorz Bukal, prof. PG

dr arch. Jan  Janczykowski

dr hab. arch. Krystyna Kirschke, prof. PWr

dr arch. kraj. Katarzyna Pałubska – sekretarz

prof. dr hab.   Bogumiła Rouba.

dr hab. arch. Grzegorz Rytel  

dr arch. kraj. Dorota Sikora

dr hab. arch. Jerzy Uścinowicz, prof. PB

przyznało:

3 nagrody równorzędne przyznało dla :

 • pracy nr 4 (kat.A), mgr Joanny H. Pietrzyk, Konserwacja malowidła ściennego Wesele góralskie autorstwa Władysława Trebunitutki. Problemy techniki i technologii przenoszenia współczesnych malowideł ściennych, obronionej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pod kierunkiem dr Doroty Białek-Kosteckiej;
 • pracy nr 24 (kat.B), mgr inż. arch. Agnieszki Nyki, Adaptacja obiektów historycznych w dobie zmian klimatu. Torpedownia w Babich Dołach, obronionej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Jakuba Szczepańskiego;
 • pracy nr 28 (kat.B), mgr inż. arch. Agnieszki Janas, Zagroda Agaty - Projekt konserwacji i adaptacji zespołu zabudowy przysłupowej położonego w Wigancicach Żytawskich na cele agroturystyczne, obronionej na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Magdaleny Żmudzińskiej-Nowak.

3 wyróżnienia równorzędne przyznano dla:

 • pracy nr 3 (kat.A), mgr Moniki Topolskiej, Konserwacja nawarstwień ściennych celi więziennej numer 3 dawnego posterunku Gestapo Hotel "Palace" w Zakopanem, obronionej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pod kierunkiem dr Marcina Błaszczyka;
 • pracy nr 15 (kat.B), mgr inż. arch. Oliwii Jaworskiej, Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Bieżuniu, obronionej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Grzegorza Bukala, prof. PG;
 • pracy nr 23 (kat.B), mgr inż. arch. Adama Parzyszka, Drewniane zabytkowe dworce kolejowe dawnej drogi Żelaznej Nadwiślańskiej a współczesne standardy użytkowe i funkcjonalne na przykładzie dworca kolejowego w Gąsocinie, obronionej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, pod kierunkiem dr inż. arch. Marcina Górskiego.

6 wyróżnień honorowych przyznano dla: 

 • pracy nr 1 (kat.A), mgr Darii Maciąg, Projekt konserwatorski dla kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Drawnie wraz z dokumentacją badań. Konserwacja i restauracja chrzcielnicy drewnianej z 1884 roku, autorstwa Johanna Gaedke, z kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Drawnie, obronionej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod kierunkiem dr Joanny Arszyńskiej i dr hab. Jacka Stachera, prof. UMK ;
 • pracy nr 2 (kat.A), mgr Karola Lisa, Transfery malowidła ściennego z przedstawieniem Pokłonu Trzech Króli z klasztoru ponorbertańskiego w Hebdowie. Problematyka badań i konserwacji, obronionej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pod kierunkiem dr Doroty Białek-Kosteckiej;
 • pracy nr 5 (kat.A), mgr Katarzyny Witalis, Polichromia ścienna drewnianego kościoła w Haczowie (1494 rok). Wpływ ingerencji konserwatorskich z II poł. XX wieku na współczesny odbiór materii malarskiej, obronionej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pod kierunkiem dr Jarosława Adamowicza, prof. ASP;
 • pracy nr 14 (kat.A), mgr Bartłomieja Mantaja, XVIII-wieczny szkieletowy dwór z Dąbrówki. Historia budowlana oraz problematyka konserwatorska w kontekście koncepcji odbudowy zabytku w Muzeum - Kaszubskim Parku Etnograficznym im. Teodory i Izydory Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, obronionej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod kierunkiem dr hab. inż. Ulricha Schaafa, prof. UMK;
 • pracy nr 16 (kat.A), mgr Karoliny Mikuły, Konserwacja i restauracja malowidła ściennego Linasa Domarackasa "Szczudlarze" na elewacji kamienicy przy ulicy Stalowej 37 w Warszawie. (praca praktyczna) Mural w przestrzeni miejskiej. Problematyka konserwatorska murali warszawskich, wykonanych na ścianach starych kamienic (praca teoretyczna), obronionej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem dr hab. Tytusa Sawickiego, prof. ASP;
 • pracy nr 25 (kat.B), mgr inż. arch. Julii Sierpień, Za kulisami industrialu - redefinicja poprzemysłowej tkanki na przykładzie opuszczonej Destylarni w Ferrarze, obronionej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Patrycji Haupt, prof. PK i dr hab. inż. arch. Michała Krupy, prof. PK.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w trakcie konferencji PKN ICOMOS w kwietniu lub maju 2022 r. Laureaci i promotorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają zaproszenie na uroczystość.

 Sekretarz Jury                                                                   Przewodniczący Jury

       dr Katarzyna Pałubska                                                    dr hab. arch. Piotr Molski, prof.PW

19 listopada 2021, Warszawa

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30