Polski Komitet Narodowy
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

ICOMOS-POLSKA

 • Zamek Królewski w Warszawie
  Zamek Królewski w Warszawie
 • Łazienki Królewskie w Warszawie
  Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
  Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
 • Toruń
  Toruń
 • Zamość
  Zamość
 • Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
  Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
 • Malbork
  Malbork

zachwatowicz konkurs

 

KOMUNIKAT JURY KONKURSU PKN ICOMOS im. PROF. JANA ZACHWATOWICZA

NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE STUDENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH

PODEJMUJĄCE PROBLEMATYKĘ OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - 2019

Fundatorami Nagrody są Państwo Krystyna Zachwatowicz-Wajda i ś.p. Andrzej Wajda. 

 

Na posiedzeniu w Łazienkach Królewskich w Warszawie, w dniu 22 listopada 2019 Jury

przyznało: 

 

Nagrodę główną:

 • mgr inż. Jakubowi Misiakowi za pracę nr 7 pt. „Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego w planowaniu przestrzennym na przykładzie Byczyny”, obronioną na kierunku gospodarka przestrzenna, na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, pod kierunkiem dr inż. arch. Adriany Cieślak.

Wyróżnienia równorzędne przyznano:

 • mgr inż. arch. Ewelinie Purta za pracę nr 13 pt. „Wiejski teatr eksperymentalny de Virionów w Krynkach”, obronioną na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Jerzego Uścinowicza, prof. PB;
 • mgr inż. arch. Łukaszowi Gadomskiemu za pracę nr 18 - pt. „Problematyka rewaloryzacji zespołów pałacowo-parkowych na terenach historycznych Prus Wschodnich na przykładzie pałacu rodziny Lehndorffów w Sztynorcie”, obronioną na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, pod kierunkiem dr inż. arch. Marcina Górskiego.

Uroczyste wręczenie nagród im. Prof. Jana Zachwatowicza odbędzie się w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków PKN ICOMOS w dniu 3 grudnia 2019 r. o godz. 1030, w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie

Sekretarz Jury                                                                         Przewodniczący Jury

dr.arch.kraj. Katarzyna Pałubska                                               dr hab.arch. Piotr Molski, prof.PW

 

 

22 listopada 2019, Warszawa

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30