Polski Komitet Narodowy
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

ICOMOS-POLSKA

 • Zamek Królewski w Warszawie
  Zamek Królewski w Warszawie
 • Łazienki Królewskie w Warszawie
  Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
  Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
 • Toruń
  Toruń
 • Zamość
  Zamość
 • Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
  Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
 • Malbork
  Malbork

Na doroczny międzynarodowy Konkurs PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace dyplomowe studentów szkół wyższych podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego w roku 2018 wpłynęły 33 prace. Żadna praca nie została odrzucona ze względów formalnych. Fundatorami Nagrody są Państwo Krystyna Zachwatowicz-Wajda i ś.p. Andrzej Wajda. 

 

Na posiedzeniu w Łazienkach Królewskich w Warszawie, ul. Agrykola 1, sala 27 – Biuro PKN ICOMOS, w dniu 16 listopada 2018 Jury przyznało: 

I nagrody równorzędne przyznano:

W kategorii: Badania historyczno-konserwatorskie, metody ochrony, konserwacja obiektów, ich elementów i detali:

 • pracy nr 32, mgr Tanity Ciesielskiej, „Problematyka konserwacji rzeźby alabastrowej na przykładzie „Zwiastowania” Jana Michałowicza z Muzeum XX. Czartoryskich”, obronionej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pod kierunkiem dr hab. Zofii Kaszowskiej;

W kategorii: Rewaloryzacja, adaptacja i modernizacja historycznych zespołów i obiektów zabytkowych:

 • pracy nr 33, mgr. inż. arch. Łukasza Erdmańskiego, „Projekt koncepcyjny adaptacji i rewaloryzacji historycznej elektrowni zakładów K.W. Scheiblera przy ul. Ks. Biskupa Wincenta Tymienieckiego 7 w Łodzi”, obronionej na kierunku Architektura, na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Jana Salma, prof. PŁ.

W kategorii: Ochrona krajobrazu kulturowego, zabytkowych parków i ogrodów.

 • pracy nr 11, mgr inż. arch. Karoliny Kopryni, „Rewaloryzacja miasta-ogrodu – szpital specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie”, obronionej na kierunku Architektura Krajobrazu, na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego, prof. PK i dr inż. arch. Anny Staniewskiej.

II nagrodę przyznano:  

 • pracy nr 14, mgr inż. arch. Joanny Rozbrój,  pt. „EC Szombierki. Adaptacja zabytkowej Elektrociepłowni w centrum kultury, sztuki wizualnej i fonicznej”, obronionej na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, pod kierunkiem dr. inż. arch. Jerzego Wojewódki.

Wyróżnienia równorzędne przyznano:

 • Pracy nr 13, mgr. Szymona Bakalarczyka, pt. „Rozwój przestrzenny dzielnicy Nowy Port w Gdańsku od 1772 do 1939 roku i jego problematyka konserwatorska”, obronionej na kierunku Ochrona Dóbr Kultury, na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod kierunkiem dr inż. arch. Bożeny Zimnowody-Krajewskiej;
 • Pracy nr 25, mgr inż. arch. Aleksandry Lewickiej, pt. „Problemy adaptacji i modernizacji zabytkowych obiektów folwarcznych do współczesnych funkcji. Centrum Treningu Umiejętności Społecznych dla autystów na terenie dawnego folwarku Moczydło w Natolinie”, obronionej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. inż. arch. Małgorzaty Rozbickiej i dr. hab. inż. arch. Mirosława Orzechowskiego.

CZŁONKOWIE JURY MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PKN ICOMOS
im. Profesora Jana Zachwatowicza:

dr hab. arch. Piotr Molski, prof. PW – przewodniczący;

dr hab. arch. Grzegorz Bukal, prof. PG;  

dr arch. Jan Janczykowski;

dr hab. arch. Krystyna Kirschke, prof. PWr;

prof. dr hab. arch. Bogumiła Rouba;

dr arch. kraj. Katarzyna Pałubska – sekretarz;  

dr arch. Grzegorz Rytel;

dr hab. arch. Jerzy Uścinowicz,prof. PB;

mgr Barbara Werner

 

16 listopada 2018, Warszawa

Kalendarz wydarzeń

Maj 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31