ICOMOS jest organizacją międzynarodową zrzeszającą około 10.800 członków z ponad 110 krajów świata. Są to wybitni eksperci w zakresie konserwacji i ochrony dziedzictwa, historycy, historycy sztuki, architektury, urbanistyki, archeolodzy, geografowie, antropolodzy, prawnicy...

Każdy Komitet Narodowy ICOMOS organizuje własny nabór członków do tej organizacji. Polski Komitet Narodowy zrzesza około 200 najlepszych specjalistów z branż bezpośrednio lub pośrednio związanych z dziedziną ochrony zabytków.

Członkiem PKN ICOMOS może zostać osoba mająca udokumentowane wybitne osiągnięcia z zakresu ochrony dziedzictwa i konserwacji zabytków. Zgłoszenie jej kandydatury dokonuje co najmniej dwóch członków Komitetu w formie listu polecającego. Podanie o przyjęcie w poczet członków PKN ICOMOS należy składać w formie pisemnej na adres komitetu wraz z dorobkiem naukowym oraz 2 rekomendacjami członków. W podaniu należy obligatoryjnie zawrzeć deklarację przystąpiania do co najmniej jednej z Komisji naukwych PKN ICOMOS.

Uprzejmie prosimy o załączanie do wniosku informacji: adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy, data urodzenia.

Prezydium PKN ICOMOS zastrzega możliwość przeprowadzenia rozmowy z kandydatem przed rozpatrzeniem wniosku.

Więcej informacji w Statucie PKN ICOMOS.

Nr konta bankowego/CITIBANK : 46 1030 1654 0000 0000 4627 5000
Składka członkowska roczna wynosi: 250 zł
Składka członkowska roczna dla emeryta - krajowa (bez legitymacji międzynarodowej) wynosi: 100 zł