Polski Komitet Narodowy
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

ICOMOS-POLSKA

 • Zamek Królewski w Warszawie
  Zamek Królewski w Warszawie
 • Łazienki Królewskie w Warszawie
  Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
  Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
 • Toruń
  Toruń
 • Zamość
  Zamość
 • Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
  Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
 • Malbork
  Malbork

Ustawa o ochronie zabytków, uchwalona w roku 2003, była przełomem w opiece nad polskim dziedzictwem. 3 i 4 lipca w Gdańsku odbędzie się konferencja podsumowująca
dwie dekady jej działania.


Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami to najważniejszy akt prawny początku XXI wieku regulujący kwestie ochrony dziedzictwa. Zmiany wprowadzone przed 20 laty pozwoliły zintegrować działania renowacyjne i rewitalizacyjne na terenie całego kraju. Przyczyniły się też do zachowania wielu ważnych obiektów historycznych. 20-lecie obowiązywania przepisów to dobry moment na refleksję i wskazanie nowych celów. Temu właśnie ma służyć konferencja, która odbędzie się w dniach 3-4 lipca, w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Jej organizatorami są Departament Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków. W Gdańsku spotkają się najwybitniejsi specjaliści zajmujący się tematyką zabytków. Podczas paneli dyskusyjnych omawiane będą tematy fundamentalne dla polityki państwa w tym obszarze takie jak system ochrony zabytków, rola służb konserwatorskich w kontekście polskim i międzynarodowym, kwestia zachowania krajobrazu kulturowego czy zastosowań najnowocześniejszych technologii. W konferencji uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele instytucji kultury, wojewódzkich urzędów ochrony zabytków i organizacji pozarządowych. Dr Jarosław Sellin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków wręczy medale i odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym w swej działalności na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa.

Kalendarz wydarzeń

Maj 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31