Komisja drewna PKN ICOMOS zaprasza na wykład on-line przygotowany przez Międzynarodowy Komitet Drewna IWC, p. dr Martina Bridge pt. Jak stary jest ten młyn w konstrukcji słupowej?

Prezentacja przybliża praktyczne zastosowanie dendrochronologii w datowaniu zabytków. W tym przypadku konstrukcji wiatraków. Autor na podstawie 20. letnich badań zakłada, że odpowiedź na pytanie jak stary jest taki obiekt może być niejednoznaczna, gdyż zabytki te były wielokrotnie przebudowywane. Prowadzący prezentację pan dr Martin Bridge jest wykładowcą na University College London w Instytucie Archeologii i posiada znaczący dorobek naukowy.

Prosimy zwrócić uwagę, że godzina rozpoczęcia wystąpienia jest podana jako czas GMT.

Ponizej informacja, zawierająca link do wydarzenia.