Polski Komitet Narodowy
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

ICOMOS-POLSKA

 • Zamek Królewski w Warszawie
  Zamek Królewski w Warszawie
 • Łazienki Królewskie w Warszawie
  Łazienki Królewskie w Warszawie
 • Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
  Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
 • Toruń
  Toruń
 • Zamość
  Zamość
 • Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
  Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka
 • Malbork
  Malbork

Konferencja naukowa 17 05 2021

Link do konferencji, 17 maja 2021 r., godz. 10:00-15:30

Program konferencji

10.00 - 10.30 Powitanie
10.30 - 11.45 Konferencja

 

Sesja I ZASADY I SYSTEM

Piotr Molski - Przekształcenia zabytkowych obiektów - próba kodyfikacji

Katarzyna Pałubska - Najnowsze dokumenty strategiczne określające zmiany w podejściu do modernizacji zabytków w Polsce

Grzegorz Bukal - Pozwolić odejść, czyli… kiedy interwencja nie ma sensu

Marcin Górski - Ocena oddziaływania na dziedzictwo (OOD) dla obiektów Światowego Dziedzictwa Kulturowego. Zastosowanie metody OOD w krajowej praktyce konserwatorskiej

 

11.45 - 12.00 Dyskusja

12.00 - 13.15 Konferencja

 

Sesja II OBIEKT

Małgorzata Włodarczyk, Marcin Włodarczyk - Kamienica Pod Kruki w Krakowie. Teraźniejszość - nawarstwianie przyszłości

Konrad Szumiński - Granice ingerencji projektowych w formę zabytkowej architektury sakralnej w świetle wybranych przykładów z Europy

Dominika Długosz - Zakres dopuszczalnych interwencji w zabytkowych kamienicach mieszczańskich w przypadku ich adaptacji na funkcje hotelową na przykładzie historycznych kamienic Krakowa

Dorota Sikora - Parki, ogrody i inne formy komponowane zieleni - warunki brzegowe współczesnych interwencji13.15 - 13.30 Dyskusja

14.00 - 15.15 Konferencja

 

Sesja III MIASTO

Piotr Marciniak - W stronę nowego paradygmatu? Współczesne przekształcenia i granice konserwatorskiej interwencji na przykładzie Poznania

Katarzyna Wiśniewska - Nowe Stare Miasto w Elblągu. Wieloaspektowa interwencja w obszarze zabytkowym

Błażej Ciarkowski - Integralność a granice interwencji w modernistycznych zespołach zabudowy. Analiza przypadku dzielnic uzdrowiskowo-wypoczynkowych w Ustroniu.

Bogusław Szmygin, Andrzej Siwek, Anna Fortuna-Marek - Analiza składowych wartości zabytkowego zespołu miejskiego - podstawa programów i planów konserwatorskich

 

15.15 - 15.30 Dyskusja

15.30 Zakończenie

 

Formularz rejestracyjny

 

Paneliści:

Sesja I

Sesja I odbędzie się w godzinach 10.30 - 11.45

 

dr hab. inż.arch. Piotr Molski, profesor na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Kierownik Zakładu Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki WA PW, członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz rad konserwatorskich i muzealnych przy zespołach zabytkowych, samorządach i muzeach. Jest autorem licznych publikacji i współautorem prac naukowo-badawczych. Specjalizuje się w tematyce ochrony oraz adaptacji, modernizacji i zagospodarowania obiektów i zespołów zabytkowych., w tym - architektury obronnej. W latach 2009 - 2017 pełnił funkcję Sekretarza Generalnego, a od 2018 - Wiceprezesa Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS.

 

dr inż. Katarzyna Pałubska - zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W latach 2018-2020 zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (2010). Wykładowca Uniwersytetu K. S. Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Od 2005 roku aktywnie angażuje się w działalność edukacyjną, społeczną, naukową w zakresie ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz polityki krajobrazowej, co potwierdza kilkadziesiąt artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Członek zarządu ICOMOS-POLAND, członek ISCCL (ICOMOS-IFLA), ekspert grupy roboczej "Heritage & Climate Change" przy Komisji Europejskiej UE.

 

Grzegorz Bukal, dr hab. inż. architekt, prof. Politechniki Gdańskiej, Architekt IARP; 

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główne zainteresowania badawcze: teoria i praktyka konserwacji zabytków architektury, historia architektury militarnej okresu pomiędzy 1450-1850. Doświadczenia zawodowe od 1989: praca dydaktyczno-naukowa; prywatna praktyka zawodowa - projekty architektoniczne, prace badawcze i studialne.

 

Marcin Górski, dr inż. arch., Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (WAPW). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z konserwacją i adaptacją obiektów zabytkowych. Autor ponad trzydziestu artykułów i publikacji naukowych. Współautor wielu koncepcji i projektów w zakresie rewaloryzacji zabytkowych zespołów i obiektów architektonicznych. W 2007 roku obronił rozprawę doktorską pt.: Parki tematyczne jako forma zagospodarowania zabytkowych XIX-wiecznych zespołów obronnych w Polsce (promotor prof. zw. dr hab. inż. arch. A. Tomaszewski). Adiunkt w Pracowni Ochrony i Konserwacji Zabytków Zakładu Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki Wydziału Architektury PW. Członek Komisji Architektury Militarnej PKN ICOMOS, międzynarodowej Rady Naukowej przy Network of the Culture Route Fortified Monuments FORTE CULTURA e.V oraz Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa.Członek Rady Naukowo-Konsultacyjnej do spraw Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze oraz zespołu konsultacyjnego do spraw budownictwa drewnianego przy Departamencie Ochrony Zabytków MKiDN.

Ekspert w zakresie ochrony architektury obronnej oraz architektury drewnianej. Od 2007 roku właściciel konserwatorskiej pracowni architektonicznej "festgrupa", posiada uprawnienia specjalisty mykologiczno-budowlanego 6/Sp/03/09 PSMB.

 

Sesja II

Sesja II odbędzie się w godzinach 12.00 - 13.15

 

Małgorzata Włodarczyk, architekt, absolwentka Wydziału Architektury PK. Studia podyplomowe z Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki oraz Doktorat na Wydziale Architektury PK. Habilitacja na Wydziale Architektury PG. W minionych latach wykładowca akademicki. Jest członkiem organizacji i stowarzyszeń: Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, Izby Architektów RP (IARP), Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (SKZ), Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (TMHiZK). Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorka i redaktor licznych publikacji na temat architektury i działalności zawodowej architektów. Udział w szeregu wystaw zbiorowych i indywidualnych; laureatka licznych wyróżnień i nagród w konkursach architektonicznych, w ramach Włodarczyk + Włodarczyk Architekci.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marcin Włodarczyk, architekt, absolwent Wydziału Architektury PK. Doktorat na Wydziale Architektury PK. Od 2004 wykładowca na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych WyższejSzkołyTechnicznej w Katowicach, kierunek Architektura i Urbanistyka. Jest członkiem organizacji i stowarzyszeń takich jak: Izba Architektów RP (IARP), Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (SKZ).

Prowadzi badania i fotografuje architekturę powojennego modernizmu, głównie w Tychach i w Krakowie. Prowadzi od 1990 roku, wspólnie z Małgorzatą Włodarczyk, pracownię Włodarczyk + Włodarczyk Architekci Studio Autorskie

Konrad Szumiński, mgr inż. arch., absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia magisterskie na specjalności Dziedzictwo Architektoniczne z wyróżnieniem. Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Autor i współautor kilkunastu opracowań konserwatorskich. W swojej pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach związanych z ochroną, wartościowaniem, konserwacją i modernizacją architektury zabytkowej, w szczególności pochodzącej z XX wieku. Uprawia rysunek odręczny
w plenerze, który wykorzystuje jako narzędzie badawcze w zakresie odkrywania ducha miejsca.
Od kilku lat uczestniczy w organizacji konferencji naukowych PKN ICOMOS. Rozwija zainteresowania jako słuchacz studiów podyplomowych w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej prowadzonych przez Zakład Konserwatorstwa UMK w Toruniu.

 

dr inż. arch. Dominika Długosz

 • 1992-2000 studia na kierunku Architektura i Urbanistyka - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.
 • Rok 2000 obrona dyplomu z wyróżnieniem w Instytucie Historii Architektury
  i Konserwacji Zabytków - Promotor
  : prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka.
 • Od 2013 roku uczestnik studiów doktoranckich III stopnia na Politechnice Krakowskiej im. T.Kościuszki - kierunek Architektura i Urbanistyka.
 • Uczestnik w 2017 roku trzeciej edycji Szkoły Letniej PKN ICOMOS w Toruniu. Tematem wiodącym szkoły była Ochrona i konserwacja średniowiecznej zabudowy miast na przykładzie Torunia w XX lecie wpisu Toruńskiej Starówki na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 • 10 lipca 2020 roku uzyskanie stopnia doktora nauk inżynieryjno - technicznych w dyscyplinie naukowej: architektura i urbanistyka, w specjalności historia i konserwacja zabytków architektury i urbanistyki na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: "Adaptacja zabytkowych kościołów katolickich do nowych funkcji na wybranych przykładach w Polsce oraz Europie zachodniej". Promotor w przewodzie doktorskim: prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, recenzenci w przewodzie doktorskim:prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka, prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg.
 • 2020/2021 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytut Europeistyki - studia podyplomowe w roku 2020/2021 na kierunku Dyplomacja Kulturalna - w trakcie.
 • Członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
 • Członek zwyczajny Stowarzyszenia "Instytut Prawa Ochrony Dziedzictwa"
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w tym szkoleń cyklicznych dla Policji i innych służb z zakresu tematyki:"Przestępczość wobec zabytków dla terenu małopolski"
 • Publikacje w: "Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie TOM XLII/2014"
 

dr inż. Dorota Sikora - architekt krajobrazu, absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydziału Ogrodniczego - Oddziału Architektury Krajobrazu, specjalizująca się w zagadnieniach dotyczących parków i ogrodów historycznych oraz krajobrazu kulturowego. Od grudnia 1991 r. pracownik kolejno Zarządu Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo - Ogrodowych, Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, a obecnie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Od 2020 r. wykładowca akademicki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Architektura Krajobrazu.

Swoje doświadczenie zawodowe poszerzała w trakcie licznych staży i stypendiów zagranicznych: na Uniwersytecie w Yorku w Centrum Konserwacji Historycznych Parków i Ogrodów (Stypendium ze środków unijnych, finansowane przez ICOMOS - IFLA, 1994 r.), w British Association for Central and Eastern Europe w Londynie (1995 r.), w Parku Narodowym Great Smoky Mountains w USA (stypendium ICOMOS, 1996 r.), na Uniwersytecie Harvarda - w ośrodku badawczym w Dumbarton Oaks w Waszyngtonie (stypendium Uniwersytetu Harvarda, dwukrotnie: w 2002 i 2003 r.).

Dorota Sikora jest autorką wielu opracowań studialnych oraz projektów rewaloryzacji, między innymi dla: Ogrodu Branickich w Białymstoku, ogrodu przy pokarmelickim zespole klasztornym przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, Ogrodu Wilanowskiego i krajobrazu kulturowego Wilanowa, ogrodu w Podhorcach. Wykonała również szereg opinii dotyczących zabytkowych terenów zieleni oraz opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularyzatorskich dotyczących tej części dziedzictwa kulturowego.

 

Sesja III

Sesja III odbędzie się w godzinach 14.00 - 15.15

 

Piotr Marciniak jest architektem, urbanistą i historykiem architektury, autorem wielu budynków i kompleksów miejskich oraz projektów konserwatorskich. Jest profesorem na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, stypendystą Instytutu Herdera w Marburgu. Jego zainteresowania badawcze obejmują środowisko przestrzenne Europy Środkowo-Wschodniej, a także ochronę dziedzictwa kulturowego, architekturę mniejszości narodowych i etnicznych oraz teorię architektury. Jest autorem ponad 140 artykułów i kilku książek, w tym m.in. "Doświadczenia modernizmu. Architektura i urbanistyka Poznania w czasach PRL (2010) oraz "Konteksty i modernizacje. Studia z dziejów architektury i urbanistyki w PRL (2018). Członek WOIA, DOCOMOMO, EAHN, PKN ICOMOS.

 

Katarzyna Wiśniewska, elblążanka z pochodzenia i wyboru, urbanistka, dyrektorka Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, wykładowczyni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu

 

Błażej Ciarkowski dr inż. architekt. Absolwent architektury na Politechnice Łódzkiej i historii sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. W 2012 r. obronił z wyróżnieniem dysertację doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w specjalności architektura i urbanistyka. Od 2017 r. jest adiunktem w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ. Od 2012 - adiunkt w Katedrze Historii Sztuki UŁ. Laureat nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszą rozprawę doktorską związaną tematycznie z województwem łódzkim. Dwukrotny laureat stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autor książek oraz artykułów naukowych i popularno-naukowych (m.in. "Bolesław Kardaszewski. Architektura i polityka", "Odcienie szarości. Architekci i polityka w PRL-u", "Miastoprojektanci: łódzcy architekci w czasach PRL-u". Zainteresowania badawcze koncentruje na powojennej architekturze polskiej i światowej, związkach architektury i polityki, a także konserwacji i ochronie dziedzictwa ruchu modernistycznego

Członek Docomomo International, PKN ICOMOS, Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.

prof.dr hab.inż. Bogusław Szmygin

Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony i konserwacji zabytków architektury (m.in. teoria konserwatorska, Światowe Dziedzictwo UNESCO, rewitalizacja miast historycznych, ochrona ruin, miejsca pamięci). Autor ponad 150 publikacji (m.in. monografii "Kształtowanie koncepcji zabytku i

doktryny konserwatorskiej w Polsce w XX wieku", "Vademecum Konserwatora Zabytków", "Zasady projektowania i umieszczania nośników informacji wizualnej i reklam na obiektach i w obszarach zabytkowych", "Światowe Dziedzictwo KulturyUNESCO - charakterystyka, metodologia, zarządzanie"), redaktor naukowy ponad dwudziestu monografii, autor i koordynator kilkunastu międzynarodowych programów badawczych i edukacyjnych, autor kilkudziesięciu scenariuszy filmów edukacyjnych, redaktor naczelny czasopisma "Ochrona Dziedzictwa Kulturowego".

Prezes Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS (2008-17), prezydent Międzynarodowego Komitetu Teorii Konserwatorskiej (2017+), przewodniczący Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce (2011-14), członek Komitetu Urbanistyki i Architektury PAN (2012+); członek Rady Ochrony Zabytków przy MKiDN (2008+).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dr Andrzej Siwek

historyk sztuki, doktorat z dziedziny architektura i urbanistyka w specjalności architektura krajobrazu. Kieruje Oddziałem Terenowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie oraz jest adiunktem w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Teorii Sztuki i Ochrony Dóbr Kultury. Doświadczenia z pracy w służbie konserwatorskiej (1992 - 2006), udziału w projektach dotyczących parków kulturowych, światowego dziedzictwa oraz wartościowania zabytków wykorzystuje w rozważaniach na temat celów i metod ochrony dóbr kultury. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Konserwatorskiej przy Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków (od 2019), członek Prezydium PKN ICOMOS (od 2017) oraz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (od 2008).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anna Fortuna-Marek

historyk sztuki, od 2002 r. kieruje Oddziałem Terenowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie. Zainteresowania koncentruje na problematyce praktycznego wykorzystania teorii ochrony i konserwacji zabytków. Autorka i współautorka opracowań studialnych i dokumentacji, m.in. studiów ochrony wartości kulturowych, programów opieki nad zabytkami, planów zarządzania dla pomników historii i dóbr UNESCO oraz kilkudziesięciu publikacji. Zaangażowana w działania na rzecz wpisu karpackich cerkwi na Listę UNESCO. Uczestnik kilku międzynarodowych projektów dotyczących ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym.

 

Program konferencji:

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Październik 2022
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31