Polish National Committee of
International Council on Monuments and Sites

ICOMOS-POLAND

 • The Royal Castle in Warsaw
  The Royal Castle in Warsaw
 • Toruń, The Old Town
  Toruń, The Old Town
 • The Royal Lazienki, Warsaw
  The Royal Lazienki, Warsaw
 • The Wawel Castle, Cracow
  The Wawel Castle, Cracow
 • Zamość
  Zamość
 • Museum of Żupy Krakowskie, Wieliczka
  Museum of Żupy Krakowskie, Wieliczka
 • Malbork
  Malbork

 

 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

we współpracy z

Instytutem Bezpieczeństwa Dziedzictwa i Polskim Komitetem Narodowym ICOMOS

oraz Partnerami

 

ma zaszczyt zaprosić na
KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

pt. „WYZWANIA DLA OCHRONY DÓBR KULTURY W CZASIE KONFLIKTU ZBROJNEGO – 70-LECIE KONWENCJI HASKIEJ”,

która odbędzie się w Audytorium Biblioteki Głównej AMW

w Gdyni w dn. 19-20 września 2024 r.

 

Podstawowym celem konferencji jest pogłębiona analiza zobowiązań traktatowych w zakresie ochrony dóbr kultury w czasie konfliktu zbrojnego, ich interpretacja w kontekście zmiany oblicza prowadzonych walk i zurbanizowanego teatru działań oraz związanych z tym nowych zagrożeń i wyzwań dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zabytków i zbiorów. Przedmiotowy zakres analiz będzie szeroki – od analizy formalnoprawnej tekstów prawnych, przez ocenę stopnia przygotowania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektów zabytkowych i zbiorów do wykonywania ustawowych zadań obronnych czy znaczenie ochrony dóbr kultury w działaniach sił zbrojnych po implikacje konfliktu w Ukrainie i szanse związane z wykorzystaniem nowych technologii w obszarze ochrony dziedzictwa kultury.

Impulsem do prezentacji wyników badań w powyższym zakresie są przypadające na rok 2024 70. rocznica przyjęcia Konwencji Haskiej o ochronie dóbr kulturalnych w czasie konfliktu zbrojnego oraz 25. rocznica przyjęcia Drugiego Protokołu do niej.

Z uwagi na wielosektorowość wyzwań w zakresie ochrony dóbr kultury w czasie konfliktu zbrojnego i chęć prowadzenia szerokiego dyskursu naukowego konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, pozwalając na wymianę poglądów i konstruktywny dialog przedstawicieli świata nauki, a także reprezentantów Sił Zbrojnych i służb mundurowych, administracji publicznej oraz personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo obiektów zabytkowych i zbiorów.

Konferencja uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Doskonała Nauka II”.

Wszelkie informacje, w tym wstępny program konferencji i link do rejestracji znajdą Państwo na stronie: https://odk.amw.gdynia.pl/konferencja-naukowa-wyzwania-dla-ochrony-dobr-kultury-w-czasie-konfliktu-zbrojnego-70-lecie-konwencji-haskiej-akademia-marynarki-wojennej/

Calendar

July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31