Polish National Committee of
International Council on Monuments and Sites

ICOMOS-POLAND

 • The Royal Castle in Warsaw
  The Royal Castle in Warsaw
 • Toruń, The Old Town
  Toruń, The Old Town
 • The Royal Lazienki, Warsaw
  The Royal Lazienki, Warsaw
 • The Wawel Castle, Cracow
  The Wawel Castle, Cracow
 • Zamość
  Zamość
 • Museum of Żupy Krakowskie, Wieliczka
  Museum of Żupy Krakowskie, Wieliczka
 • Malbork
  Malbork

Książki dla Lwowa - już dostarczone!

Z ogromną dumą informujemy, że książki zebrane w ramach inicjatywy zainspirowanej gestem prof. Krzysztofa Pawłowskiego na majowej konferencji ICOMOSinicjatywy zainspirowanej gestem prof. Krzysztofa Pawłowskiego na majowej konferencji ICOMOS "Podstawy teoretyczne ochrony zabytków - 60 lat Karty Weneckiej" zostały już dostarczone do Lwowa.

Tematyka przekazanych publikacji była niezwykle szeroka, obejmując książki i periodyki konserwatorskie, zabytkoznawcze i architektoniczne, opracowania dotyczące sztuki, a także eseje i prace na temat współczesnej sztuki; opracowania zarówno nowe, jak i dzieła antykwaryczne. Całość przekazana została na ręce kierownika katedry, prof. Mykoly Bevza. Przedstawicielki Sekretariatu PKN ICOMOS, Alina Tarsa oraz Aldona Tołysz, mogły przy okazji wizyty przyjrzeć się z bliska niektórym pracom konserwatorskim realizowanym przez pracowników i studentów lwowskiej uczelni (krótka relacja fotograficzna w załączeniu). 

Państwa hojność i wsparcie przyczyniły się do wzbogacenia zasobów literaturowych Katedry Architektury i Restauracji Uniwersytetu Narodowego "Politechnika Lwowska". Przekazane publikacje (ponad 200 egzemplarzy) spotkały się z dużym uznaniem i z pewnością staną się cennym źródłem wiedzy i inspiracji dla pracowników oraz studentów uczelni, wspierając ich w dalszym rozwoju naukowym i badawczym.

Państwa wsparcie jest dowodem na to, że wspólnie możemy osiągnąć wielkie rzeczy, dbając o zachowanie dziedzictwa kulturowego. Chcielibyśmy wyrazić nasze szczególne podziękowanie każdemu z Darczyńców – doceniamy Państwa wkład i zaangażowanie, które umożliwiły realizację tej inicjatywy.


In May 2024, the Polish National Committee of ICOMOS hosted the conference "Theoretical foundations of monument protection – 60 years of the Venice Charter", which was also a celebration for prof. Krzysztof Pawłowski – an architect, urbanist, former General Monument Conservator in the Ministry of Culture and National Heritage as well as President of the Polish National Committee – on the occasion of his 90th birthday. Prof. Pawłowski, who recently published the book "Meandry badań nad kształtowaniem miasta" ("Meanders of research on shaping a city") decided to sell them during the event and donate the income from the sale to save the monuments in Lviv, Ukraine.

Inspired by this noble gesture, the President of the Polish National Committee announced a collection of publications related to preservation and conversation of monuments, which would be then brought to the Depratment of Architecutre and Conservation of the Lviv Polytechnic National University. The goal was to collect as many texts as possible, especially those available in English, but also in Polish. The books were intended to supplement the department’s library and support the scientific development of the institution and its students.

The response was amazing – over 30 different institutions and private individuals participated in the collection, donating books and periodicals – both new and antiquarian – on monument studies and conservation sciences, architecture, art, as well as essays and contemporary art theory works. 

The entire collection (over 200 titles) was delivered by representatives of the Committee’s Secretariat and handed over to the Head of Department, prof. Mykola Bevz. The donated publications were highly appreciated and will are expected to serve as significant resource of knowledge and inspiration for both university staff and students.

The success of the collection is a great proof that together we can achieve remarkable accomplishments for the preservation of cultural heritage. We would like to express our special thanks to each of the donors – we deeply appreciate their contribution and commitment that made this initiative possible. 

   
Lista Darczyńców (w kolejności alfabetycznej) List of Donors 

Attyka s.c. Kraków
Dominiki Mączyński
Grażyna Stojak
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Łukasz Borucki
Małgorzata Franus
Marcin Gawlicki
Maria Lubocka-Hoffmann
Mazowiecki Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Monika Bogdanowska
Muzeum-Zamek w Łańcucie
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Narodowe w Lublinie
Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Muzeum Zamkowe w Malborku
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA
Natalia Przesmycka
Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie
Polski Komitet Narodowy ICOMOS
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Katedra Architektury Krajobrazu
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego
Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Konserwacji Zabytków
Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Katedra Sztuk Pięknych i Projektowych
Przemyska Biblioteka Publiczna
Redakcja Wiadomości Konserwatorskich
Stołeczny Konserwator Zabytków
Śląski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura Bielsko Biała
Zachodniopomorski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 

Attyka s.c. Kraków
Dominiki Mączyński
Grażyna Stojak
Road and Bridge Research Institute
Łukasz Borucki
Małgorzata Franus
Marcin Gawlicki
Maria Lubocka-Hoffmann
Masovian Voivodeship Heritage Protection Office in Warsaw
Monika Bogdanowska
Castle-Museum in Łańcut
The Royal Łazienki Museum
National Museum in Gdańsk
National Museum in Kraków
National Museum in Lublin
National Museum in Warsaw
Museum of Modern Art in Warsaw
Malbork Castle Museum
National Institute of Architecture and Urban Planning
National Institute of Cultural Heritage
POLONIKA The National Institute of Polish Cultural Heritage Abroad
Natalia Przesmycka
State Museum at Majdanek
Polish National Committe of ICOMOS
Podlachian Voivodeship Heritage Protection Office in Białystok
Cracow University of Technology, Faculty of Architecture, Department of Landscape Architecture
Cracow University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Małopolska Energy Efficient Building Laboratory
Lublin University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Department of Conservation of Monuments
Silesian University of Technology, Faculty of Architecture, Department of Fine Arts and Design
Public Library in Przemyśl
Editorial Office of the Journal of Heritage Conservation
Director of the Heritage Protection Department - City of Warsaw
Silesian Voivodeship Heritage Protection Office in Bielsko Biała
West Pomeranian Voivodeship Heritage Protection Office in Szczecin

   

IMG 2466a

Część książek przekazanych Katedrze Architektury i Restauracji Uniwersytetu Narodowego "Politechnika Lwowska". Pierwszy z prawej kierownik katedry prof. Mykola Bevz,
następnie Alina Tarsa z Sekretariatu PKN ICOMOS oraz inż. Maksym Chornyi 
(fot. A. Tołysz)

 

Some of the books donated to the Depratment of Architecutre
and Conservation of the Lviv Polytechnic National University.
Right to left: prof. Mykola Bevz, Head of Department,
Alina Tarsa from Polish Committee’s Secretariat and eng. Maksym Chornyi

 


IMG 2500

Detale architektoniczne wykonane przez studentów 
(fot. A. Tarsa)

Exercises on architectural details prepared by studends 

IMG 2505

Figura z klasztoru oo. dominikanów w Podkamieniu w trakcie prac konserwatorskich.
Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Politechniki
(fot. A. Tarsa)

Sculpture from the Dominican Monastery in Pidkamin during restoration works. 
More about the project to be found here

26b449f8 7acf 43c0 857a 0fbd8073d41bd7238bcf 7e79 45f9 9fea 4e0ffc598641

Wnętrza kamienicy ormiańskiej
(fot. M. Bevz)

Inside the armenian tenement house 

IMG 2613IMG 2611 IMG 2620

Prof. Bevz opowiada o pracach konserwatorskich w auli oraz sali posiedzeń Senatu budynku głównego Politechniki  Lwowskiej
(fot. A. Tarsa)

Prof. Bevz talks about the conservation works in the auditorium and the Senate meeting room of the main building of the Lviv Polytechnic 

 

 

Calendar

July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31