Komisja Drewna PKN ICOMOS zaprasza do udziału w wydarzeniu:

Międzynarodowa konferencja naukowa: Zagadnienia dziedzictwa kulturowego: doświadczenie, innowacje, partnerstwo.

Wilno 17-18 czerwca 2021

Konferencja jest sponsorowana przez Litewską Radę Kultury, a partnerem jest Wileńska Akademia Sztuk Pięknych oraz Zamek w Panemunė, filia Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Konferencja jest wpisana w program Roku Światowego Dziedzictwa UNESCO Litwa 2020.

Link do połączenia on-line

The international scientyfic conference:

Cultural Heritage Issues: Experience, Innovation, Partnerships.

Wilnius 17-18th June 2021

The conference is sponsored by the Lithuanian Council for Culture and partnered by the Vilnius Academy of Arts. The conference will take place at Vilnius Academy of Arts in Vilnius (Maironio St. 6, Gothic Hall) and in Panemunė Castle, a branch of Vilnius Academy of Arts. The conference is included in the UNESCO World Heritage Year Lithuania 2020 program.

Link to join the conference