uninet

 

Szanowni Państwo,

Miło nam Państwa poinformować, że PKN ICOMOS został partnerem międzynarodowego projektu badawczego „UNINET: Uniwersytecka sieć dziedzictwa kulturowego - zintegrowana ochrona, zarządzanie i użytkowanie”.

O PROJEKCIE:

Teraz, w szybko zmieniającym się świecie, kwestia ochrony i użytkowania dziedzictwa jest jednym z najważniejszych problemów współczesnych krajów i społeczeństw. Dziedzictwo kulturowe stanowi duży potencjał wzrostu gospodarczego, generując wartość, a tym samym bezpośrednio przynosząc korzyści obywatelom. Konieczne jest znalezienie lepszej równowagi między ochroną dziedzictwa kulturowego a zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym regionów. Dlatego istnieje potrzeba opracowania programu nauczania umożliwiającego kształcenie specjalistów zdolnych do stosowania nowoczesnych, atrakcyjnych form ponownego wykorzystywania, zarządzania i ochrony dziedzictwa, przy jednoczesnym zachowaniu jego wartości historycznej.

Celem projektu jest stworzenie międzynarodowej sieci współpracy naukowców, nauczycieli akademickich i praktyków specjalizujących się w różnych dziedzinach zarządzania, ochrony i użytkowania dziedzictwa kulturowego. Uniwersytecka Sieć Dziedzictwa Kulturowego - zintegrowana ochrona, zarządzanie i użytkowanie będzie gromadzić, opracowywać i dzielić się wiedzą w dziedzinie ochrony, zarządzania i użytkowania dziedzictwa, archeologii, architektury i krajobrazów kulturowych, w celu opracowania interdyscyplinarnego programu kursu online. Kurs połączy zagadnienia ochrony, zarządzania i użytkowania kilku rodzajów dziedzictwa kulturowego: dziedzictwa architektonicznego, dziedzictwa archeologicznego i krajobrazu kulturowego.

Okres realizacji: 01/10/2018 - 31/08/2021